Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για καλύτερα αποτελέσματα στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης προσθέτει άλλη μια καινοτόμο τεχνική στις υπηρεσίες του. Χρησιμοποιούμε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για να επιλέξουμε το καλύτερο έμβρυο για τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, βελτιώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας.

Τι είναι η επιλογή εμβρύου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον σε θέση να προβλέψει την πιθανότητα ανάπτυξης ενός εμβρύου, φτάνοντας μέχρι το στάδιο της ύπαρξης εμβρυϊκής καρδιάς. Το γεγονός αυτό βοηθά τους εμβρυολόγους της κλινικής μας να επιλέξουν το καλύτερο έμβρυο για μεταφορά στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Έτσι, αναλύουμε την πιθανότητα κλινικής εγκυμοσύνης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης από μια εικόνα ακίνητου εμβρύου. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός βιώσιμου εμβρύου, συμπεριλαμβανομένων των περίπλοκων μοτίβων που είναι δύσκολο ή αδύνατο να αποσαφηνιστούν από το ανθρώπινο μάτι, εξετάζονται εδώ, στο Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης.

Πώς γίνεται η επιλογή εμβρύου με τεχνητή νοημοσύνη

Ένα στιγμιαίο, αντικειμενικό και μη επεμβατικό πρόγραμμα Ιστού που ονομάζεται Life Whisperer Viability μας βοηθά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή εμβρύου. Με τη βοήθεια του αλγόριθμου AI αυτού του εργαλείου, μπορούμε να επιλέξουμε με σιγουριά βιώσιμα έμβρυα αξιολογώντας μορφολογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πιθανότητα κλινικής εγκυμοσύνης.

Αποτελέσματα χρήσης AI στην εξωσωματική γονιμοποίηση

Η κλινική έρευνα έχει δείξει ότι το Life Whisperer Viability μπορεί να ανιχνεύσει βιώσιμα έμβρυα που οδηγούν σε κλινική εγκυμοσύνη έως και 25% με μεγαλύτερη ακρίβεια από τις χειροκίνητες τεχνικές βαθμολόγησης [1], οι οποίες μπορούν να συντομεύσουν το χρόνο έως την εγκυμοσύνη κατά 12% [2]. Η αυξημένη ζήτηση ασθενών, η αυξημένη ικανότητα για υψηλότερης αξίας ασθενείς πρώτου κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης και τελικά η ικανοποίηση των ασθενών είναι αυτό που κερδίζει η κλινική μας και κατά συνέπεια οι ασθενείς μας.

Επιπλέον, η εφαρμογή αυτής της τεχνικής στο Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την ομοιομορφία, καθιστώντας τη διαδικασία επιλογής εμβρύων απλούστερη, ταχύτερη και ακριβέστερη.

Βιβλιογραφία:

[1] VerMilyea et al, 2020. Ανάπτυξη ενός μοντέλου αξιολόγησης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη για την πρόβλεψη της βιωσιμότητας του εμβρύου χρησιμοποιώντας στατικές εικόνες που καταγράφηκαν με οπτικό μικροσκόπιο φωτός κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Hum Reprod, 35(4):770-784.

[2] Diakiw et al, 2022. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που συσχετίζεται με μορφολογικά και γενετικά χαρακτηριστικά της ποιότητας της βλαστοκύστης βελτιώνει την κατάταξη των βιώσιμων εμβρύων. RBMO, 5(6):1105-1117.

Share This Post