Ανασκόπηση για τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για την πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα προσελκύει την προσοχή στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής και προχωρά ραγδαία. Πολλές πρόσφατες μελέτες έχουν εφαρμόσει τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία ασθενειών του αναπαραγωγικού συστήματος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το εάν αυτή η θεραπεία παρουσιάζει ενισχυμένα θεραπευτικά αποτελέσματα. Αυτό το άρθρο εξετάζει πρόσφατες προκλινικές μελέτες για τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα για τη δυσλειτουργία των ωοθηκών σε διάφορους τύπους ζωικών μοντέλων. Συζητούνται επίσης αρκετές κλινικές δοκιμές και έργα που εκκρεμούν. Αυτή η ανασκόπηση θα παρέχει ένα υπόβαθρο για την ανάπτυξη θεραπειών με βλαστοκύτταρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των ωοθηκών.

Βλαστοκύτταρα στη Δυσλειτουργία των Ωοθηκών

Η ικανότητα των βλαστοκυττάρων να διαφοροποιούνται σε συγκεκριμένους ιστούς και να αυτοανανεώνονται είναι αυτό που τα κάνει ξεχωριστά. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: πολυδύναμες και πολυδύναμες. Όπως τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (ESCs), τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα είναι ικανά να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο, αλλά ενέχουν επίσης κίνδυνο καρκίνου και ηθικά ζητήματα. Για να ξεπεραστούν οι ηθικές ανησυχίες, τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs) και τα επαγόμενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα (iPSCs) χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα. Ενώ τα MSCs λαμβάνονται από μια ποικιλία ιστών, συμπεριλαμβανομένου του μυελού των οστών και του ομφάλιου λώρου, προτιμώνται για την ευελιξία τους και την έλλειψη ηθικών προβλημάτων. Τα iPSC επαναπρογραμματίζονται από εξειδικευμένα κύτταρα.

Βλαστοκύτταρα σε εκφυλιστικές ασθένειες

Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τα θεραπευτικά οφέλη των βλαστοκυττάρων σε ζωικά μοντέλα εκφυλιστικών ασθενειών, γεγονός που οδήγησε σε συνεχείς κλινικές δοκιμές. Λιγότερες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με τη συμμετοχή τους σε αναπαραγωγικές διαταραχές, συγκεκριμένα στην πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POI). Το POI, μια διαταραχή που προκαλεί πρώιμη απώλεια της λειτουργίας των ωοθηκών, προκαλείται συχνά από χειρουργική επέμβαση ή χημειοθεραπεία. Η υπόσχεση της θεραπείας με βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία της σχετιζόμενης με POI υπογονιμότητας μελετάται σε ζωικά μοντέλα, τα οποία περιλαμβάνουν μοντέλα ηλικίας ή χειρουργικά αλλαγμένα, καθώς και μοντέλα με χημικά επαγόμενη ωοθηκική ανεπάρκεια.

Κλινικές δοκιμές: Οι προοπτικές για το μέλλον

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα για τη δυσλειτουργία των ωοθηκών έχει μελετηθεί σε διάφορα ζωικά μοντέλα σε πρόσφατες προκλινικές έρευνες. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα των βλαστοκυττάρων σε αυτόν τον τομέα είναι ακόμα υπό συζήτηση παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα λόγω των διαφορών στα ζωικά μοντέλα και των διακρίσεων μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Κατά τη συζήτηση πρόσφατων κλινικών δοκιμών και έργων, αυτό το δοκίμιο τονίζει τη σημασία της δημιουργίας θεραπειών με βλαστοκύτταρα για την ενίσχυση της λειτουργίας των ωοθηκών και ίσως τη θεραπεία της στειρότητας που σχετίζεται με τα POI.

Συμπέρασμα

Είναι σαφές ότι η POI μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Πολυάριθμες λειτουργίες των ωοθηκών, συμπεριλαμβανομένης της θυλακιογένεσης, του αποπτωτικού ρυθμού GC, της αγγειακής ανάπτυξης και της γενετικής σταθερότητας, επηρεάζονται θετικά από τα βλαστοκύτταρα και τα εξωσώματά τους, τα οποία περιέχουν υλικό όπως τα miRNAs. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση του θεραπευτικού μηχανισμού δράσης των βλαστοκυττάρων, τη θέσπιση ενός προτύπου ποιοτικού ελέγχου στην κλινική εφαρμογή και τη δημιουργία ρυθμιστικών πλαισίων για την εγγύηση της ασφάλειας των ασθενών, καθώς τα βλαστοκύτταρα αντιπροσωπεύουν μια βιώσιμη νέα θεραπευτική προσέγγιση για την τελική θεραπεία της δυσλειτουργίας των ωοθηκών .

Το Κέντρο Γονιμότητας Κρήτης προσφέρει με μεγάλη επιτυχία θεραπείες με βλαστοκύτταρα που σχετίζονται με την αναζωογόνηση των ωοθηκών και τη στειρότητα.

Share This Post