Loading...

Klinik

Heraklion’da yardımcı insan üretimi için bir ve tek birim olarak Girit Fertilite Merkezi ölçeklenir ve modernleştirilir.

İnsanlığa saygı ilkelerine ve geleceğe yönelik esinlenmeye dayalı yeni tesislerdeki ünitemizin yenilenmesi ve genişletilmesi gerçekleştirildi.

Ünitemiz, 28 yılda asiste üretilen en modern laboratuvar tıbbi ve laboratuar ekipmanlarına sahiptir ve bizi ziyaret edenlere gülümseme çözümleri sunmaya devam etmeyi amaçlıyoruz.

Dahası, kendi birimin güvenliği için etkili bir risk yönetim sistemine sahip olduğumuzdan emin olarak, ünitemiz DIN EN 15224, sertifikasıyla küresel çapta tanınmaktadır.

Share This Page!